Blowerdoortest

Blowerdoortest incl. lekopsporing

Bij een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van het gebouw gecontroleerd. We stellen het gebouw bloot aan een over- of onderdruk van 50 Pa. Het volume dat op dat moment ontsnapt geeft de luchtdichtheid aan. Hoe beter de luchtdichtheid, hoe minder sterk ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Dit zorgt immers voor warmteverlies. In een EPB-verslag wordt dit benoemd als ventilatieverlies. Een blowerdoortest heeft een zeer positieve invloed op het E-peil en de netto-energiebehoefte.

Blowerdoor-I

Invloed blowerdoortest

De EPB-normen worden steeds strenger, en het opgelegde E-peil behalen is geen sinecure. Een blowerdoor heeft een grote impact op dit peil en is relatief makkelijk en goedkoop. Als er wat aandacht aan de luchtdichtheid van de afwerking wordt besteed, dan kan een waarde van 3 à 5 makkelijk gehaald worden.

Effect op het E-peil

De oppervlakte van de gebouwschil heeft een grote invloed op het E-peil. De factor (uitgedrukt in m³/uur.m²) die wordt ingegeven in de EPB-software is namelijk het lekdebiet (m³/uur) gedeeld door het verliesoppervlakte (m²) van het gebouw. Een volledig ingesloten appartement dat aan één kant grenst aan de buitenomgeving zal dus een minder grote invloed ondervinden op vlak van E-peil dan bijvoorbeeld een vrijstaande woning met hetzelfde lekdebiet. Gemiddeld bedraagt het voordeel van een blowerdoortest van een eengezinswoning 7 à 11 E-peil punten.

Passiefhuiscertificaat

Indien je een passiefhuiscertificaat wil behalen dan is een blowerdoortest verplicht. De luchtdichtheid mag bij een passiefhuis immers maximaal 0,6 verversingen van het luchtvolume per uur van de woning bij 50 Pa: n50 < 0,6 h-1 hebben. Dit laatste betekent dat bij een drukverschil van 50 Pa, maximaal 0,6 maal het volume van de woning aan lucht ontsnapt of binnendringt per uur. In vergelijking met de waarden die in vorige paragraaf vermeld werden, is dit merkelijk strenger.