EPB Verslaggever

EPB verslaggever

Een goede EPB verslaggever denkt mee met de klant, zo simpel is het.

We bereken het K-peil en het E-peil maar gaan nog een stuk verder ter ondersteuning. We gaan ook op zoek naar mogelijke besparingen, bekijken de beschaduwing en proberen duur zonwerend glas zo te voorkomen. Passieve koeling is een stuk interessanter!

Wil de bouwheer bepaalde zaken vermijden (zonneboilers, warmtepompen,…) dan komen we met alternatieven. Deze zijn steeds onderbouwd, zodat u onmiddellijk de mogelijke opbrengsten in kaart hebt.

Standaard vertrekken we met een berekening van de bouwknopen volgens methode B, bezorgen u een aantal tekeningen en vertellen u hoe sommige bouwknopen vermeden kunnen worden.

Expertise van de EPB verslaggever

Ons stokpaardje als EPB verslaggever is een overzichtelijke verslaggeving waar ook een leek zijn weg in kan vinden. Duidelijke taal, een directe communicatie met een minimum aan jargon.

De startverklaring dienen we in bij aanvang van de werkzaamheden, de eindaangifte na goedkeuring van de klant. De eindverklaring wordt pas opgemaakt helemaal op het einde van de werken.

null