EPB

Het aanstellen van een EPB verslaggever is verplicht bij het bouwen of verbouwen van woningen. Het verslag bevat advies, om te voldoen aan de opgelegde eisen.

EPB regelgeving

De regelgeving geldt voor een verwarmde eenheid en wanneer er een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd. Zowel voor verbouwingen als bij nieuwbouw is deze van toepassing, elk met zijn specifieke regelgeving.

EPB berekening verbouwing

Bij verbouwingen zijn de eisen minder streng. De berekening is dan ook eenvoudiger dan bij nieuwbouw. Men controleert vooral of muren, daken, vloeren en ramen voldoen aan bepaalde U-waarden en R-waarden. Sinds 2015 wordt er echter ook een E-peil berekend bij grondige renovaties. Net zoals bij nieuwbouw overigens. In zo’n geval spreken we van een ‘energetische renovatie’.

EPB verslag nieuwbouw

Hier vertrekt men van het E-peil en K-peil. Er zijn echter nog bijkomende eisen. Zo is er een eis voor de maximale overhitting, de netto-energiebehoefte en voor hernieuwbare energie. de eisen voor nieuwbouw zijn merkelijk strenger dan voor verbouwingen. In 2016 moet men voldoen aan een E-peil eis van 50.

EPB berekenen met bouwknopen

Een EPB berekenen gebeurt in onze berekeningen met de bouwknopen (koudebruggen) mee opgenomen. We geven een gedetailleerd advies zodat de meeste bouwknopen vermeden kunnen worden. Dit heeft een positieve invloed op uw K-peil.

EPB eisen

Elk jaar worden deze eisen strenger. Het streven is om tegen 2021 enkel nog energieneutrale woningen te bouwen. Wij spelen hier al op in en zijn voorloper in BEN-bouwen (bijna energie neutraal). Bij referenties kan u een aantal voorbeelden vinden van eerdere realisaties.