Meting ventilatiedebieten

Meting van ventilatiedebieten

Het meten van ventilatiedebieten bij een C- of D-systeem wordt vaak over het hoofd gezien. Een meting biedt een inzicht in de aangezogen- en uitgelazen luchtdebieten. Met deze resultaten kan het systeem geoptimaliseerd worden. Een getest systeem biedt een heel aantal voordelen.

Het winnen van E-peil punten

Door een meetrapport kan in de EPB-berekening rekening gehouden worden met een beter rendement van het ventilatiesysteem. Zo kan u E-peilpunten winnen en scoort uw woonst een pak beter.

Energieverlies

Een slecht afgestelde ventilatie slorpt veel energie op. Verloren debieten scheppen een slechte balans (verlies van verwarmde lucht). Dit verlies kan vermeden worden door een meting van de ventilatiegebieden. Zo krijgt u een inzicht in de pulsie en extractie per ruimte. Aanpassingen aan het systeem op basis van de analyse zal het rendement ten goede komen en energieverlies voorkomen.

Lawaaihinder

Een slecht afgesteld ventilatiesysteem zorgt voor lawaaihinder. Vaak worden te hoge ventilatiedebieten door een te kleine opening gestuwd. Een meting van de ventilatiedebieten kan de oorzaak detecteren. Op basis van deze resultaten kan het systeem correct afgesteld worden en het probleem verholpen.