Overige

Overige diensten

Naast onze kerntaken van EPB – veiligheid – stabiliteit en ventilatie, voeren we ook nog een aantal taken uit zoals blowerdoortests, meting van ventilatiedebieten, expertises, …