Veiligheidscoördinator

Veiligheidscoördinator

Als er meer dan één bouwaannemer aan de slag gaat op je werf dan is de veiligheidscoördinator degene die zich bekommert om de veiligheid. Enerzijds controleert hij de veiligheid van je ontwerp, anderzijds ziet hij ook toe op de naleving ervan. Zeker bij risicovolle bouwwerken is hij het waakzame oog.

Wanneer verplicht?

Doe je beroep op 2 aannemers dan is een veiligheidscoördinator verplicht. Sommige leveranciers en nutbedrijven worden ook als aannemer gezien, dus informeer je goed. Voor kleine werven van minder dan 500m2 geldt een sterk vereenvoudigde regeling.

postinterventiedossier

Wie stelt de coördinator aan?

In principe stelt de architect de veiligheidscoördinator aan. Indien er geen architect voorzien is, ligt deze verantwoordelijkheid bij één van de aannemers.

Ontwerp en verwezenlijking

We onderscheiden 2 coördinatoren: de coördinator voor het ontwerp en deze voor de uitvoering. Het kan wel om dezelfde persoon gaan.

Veiligheidscoördinator ontwerp

Hier is het doel de mogelijke risico’s te detecteren in een ontwerpfase. Op basis van deze risico’s wordt een veiligheids- en gezondheidsplan opgemaakt met preventiemaatregelen. Deze preventiemaatregelen neemt de architect op in zijn ontwerp en lastenboek. Eens het veiligheids- en gezondheidsplan is opgemaakt, dan geeft de coördinator ontwerp dit plan door aan de coördinator voor de uitvoeringen.

Veiligheidscoördinator uitvoering

Deze kijkt toe op de uitvoering van de maatregelen en gaat periodiek langs op de werven. Na een werfbezoek volgt een verslag dat wordt bezorgd aan alle gekende partijen. In dit verslag wordt gewezen op de huidige gevaren op de werf en worden er tips gegeven hoe de veiligheid verder verbeterd kan worden.