Ventilatieplan

Ventilatieplan

Een ventilatieplan maakt duidelijk in welke ruimtes er toevoer, afvoer en doorvoer voorzien moet worden. De plaats van de ventilatie-unit wordt aangeduid samen met de diameters van de kanalen. Onze tekeningen geven een duidelijk beeld weer hoe de kanalen lopen. Uiteraard krijgt de plaatser het laatste woord hierin.

De onderdelen van een ventilatieplan

Een ventilatie plan bestaat uit 3 onderdelen:

De ventilatie-unit – dit wordt op een grondplan meestal voorgesteld met een rechthoekige blok en een aantal aansluitingen

De kanalen – deze worden gewoonlijk als volle lijnen getekend. Meestal omvatten deze een rode en blauwe kleur. Flexibele instortsystemen worden vaak gebogen en/of met een stippellijn aangegeven. Rechthoekige kanalen worden meestal ook rechthoekig aangegeven.

De debieten – deze geven weer hoeveel lucht er moet worden toegevoerd of afgevoerd.

Meer info is terug te vinden op de website van het BCCA.