Ventilatieverslaggever

Ventilatieverslaggever

Vanaf 1 januari 2016 moet naast een EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever worden aangesteld. Dit zowel bij nieuwbouw als bij energetische renovatie.

De ventilatieverslaggever zorgt voor het ontwerp en de keuze van het ventilatiesysteem, de uitvoering en de controle daarop. De resulaten worden gerapporteerd aan het BCCA. De resultaten komen ook bij de EPB-verslaggever terecht.

De controle van het ventilatiesysteem gebeurt volgens de STS P73-1 norm. Het gaat om een richtlijn. Het gaat hier om een erkende richtlijn waarnaar verwezen kan worden door de betrokken partijen.

Het VEA verwijst naar deze norm en een EPB-verslag kan niet worden aangemaakt zonder deze norm. Het is dus verplicht om een ventilatieverslaggever aan te stellen.

Wat doet de ventilatieverslaggever?

De aanstelling van de ventilatieverslaggever is er gekomen door de afwijkingen tussen de werkelijke debieten en de gerapporteerde debieten door de plaatsers. De luchtkwaliteit is dan niet gewaarborgd. Volgende fouten komen geregeld voor:

  • Ontoereikende debieten per ruimte
  • Ontoereikend debiet voor de hele installatie
  • Onvoldoende balans
  • Slechte akoestiek
  • Onzuivere toevoerlucht

De ventilatieverslaggever voorkomt dergelijke fouten en dient hier op toe te zien.

Voor welke ventilatiesystemen is een verslaggever nodig?

Heel simpel voor allemaal. Zowel voor het A, B, C als D-systeem.

Hoe loopt dit in de praktijk?

Aan elk onderdeel wordt een aparte naam toegekend, elk met zijn taken. Er is een onderdeel coördinatie, ontwerp, toevoer, doorvoer en afvoer.

1. Ventilatieverslaggever coördinatie

Maakt het dossier aan bij het BCCA. Zonder het aanstellen van deze verslaggever is er geen startverklaring van een EPB-dossier mogelijk.

2. ventilatieverslaggever ontwerp

Deze verslaggever maakt een voorontwerp van de toevoer-, doorstroom- en afvoerdebieten. Dit wordt grafisch voorgesteld in het plan van de woning. De debieten moeten met elkaar in balans zijn.

3. Verslaggever prestatie toevoer

Hier gebeurt de controle op de toevoerdebieten. Deze dienen overeen te komen met het voorontwerp. Bij A- of C-systemen gaat het om raamroosters en bijbehorende debieten. Bij B- of D-systemen gaat om de werkelijk gemeten toevoerdebieten.

4. Verslaggever afvoer

Doorstroomopeningen moeten worden ingegeven bij het BCCA. Dit kan worden ingegeven door bvb. de schrijnwerker die de binnendeuren plaatste of door de EPB-verslaggever.

5. Verslaggever prestatie afvoer

De afvoerdebieten bij een A- of B-systeem dienen gestaafd te worden door het ingeven van de afvoerroosters. Bij een C- of D-systeem gaat het om de werkelijk gemeten debieten. Dit kan door de plaatser van het ventilatiesysteem gebeuren.