Adviesrapport

adviesrapport

Wat is een adviesrapport?

Op de illustratie hiernaast vindt u als voorbeeld een beknopt overzicht van de eisen waaraan een bepaald project moet voldoen. Groen betekent dat aan de eisen kan voldaan worden, mits de nodige investeringen. Bij de oververhittingsfactor kan u opmerken dat deze oranje kleurt, waar enige waakzaamheid van toepassing is. Grote glaspartijen ogen mooi en strak, maar ze laten onvermijdelijk warmte binnen.

Het adviesrapport is kortweg een leidraad, een handleiding inzake voorgestelde technieken en materialen om aan de EPB-eisen te voldoen. Kunt u hiervan afwijken? Jazeker, u mag zelf beter doen dan van u verwacht wordt. Wij geven geen merkgebonden advies, wel bezorgen we de eisen waaraan de technieken en materialen moeten voldoen. U bespreekt tezamen met uw aannemer of installateur welk type, model en merk aan deze eisen kan voldoen.

Voor de berekeningen gebruiken we het softwarepakket van de Vlaamse overheid.


Wat kan in het adviesrapport aan bod komen?
  • De isolatiewaarden van de scheidingsconstructies: dit wordt vertaald naar de U-waarde of warmtedoorgangscoëfficiënt. Hoe beter de muur thermisch geïsoleerd wordt, hoe minder deze warmte doorlaat.
  • De energie-efficiëntie van een gebouwschil: dit stelt men voor als het S-peil of het schilpeil. Dit getal geeft de efficiëntie van de het gebouw weer: de weerstand bij koude winterdagen en hete zomerdagen. Alle winsten en verliezen worden samengevat tot één getal.
  • De globale energieprestatie van een gebouw: beter gekend als het E-peil of het energiepeil. Het E-peil is de som van de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de compactheid, de oriëntatie, de bezonning, de ventilatieverliezen en vaste installaties voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting).
  • De oververhittingsfactor: grote glaspartijen ogen mooi en strak, maar ze laten onvermijdelijk warmte binnen. De kans bestaat dat enkele dagen per jaar de woning oververhit.

Voor alle hierboven omschreven waarden geldt: lager = beter.

Verder kan in het EPB-adviesrapport het volgende besproken worden:

  • De ventilatie-eisen. Deze eisen omvatten bijvoorbeeld het inbouwen van ventilatieroosters bij het vervangen van de ramen tot het plaatsen van een ventilatiesysteem, compleet met een stuureenheid, kanalen en ventielen.
  • De eis naar hernieuwbare energie in het kader van een ingrijpende energetische renovatie of nieuwbouw woning. Hierbij worden natuurlijk en onuitputtelijke energiebronnen als wind, zon, water en aardwarmte benut. U kunt op verschillende manieren voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie door te investeren in zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp, stadsverwarming, een ketel op biobrandstof en dergelijke meer. U kunt ook participeren in een project die hierin kadert, bijvoorbeeld het bouwen van een windmolenpark.

Dit is slechts een kleine opsomming van de zaken die grondig omschreven worden in ons adviesrapport. Wij hopen alvast dat u hierbij een betere kijk op onze werking hebt gekregen.


Wat wordt van u verwacht?

Met dit adviesrapport kan u ten rade gaan bij verschillende aannemers en installateurs betreffende de technieken en materialen waaraan eisen zijn verbonden. Elk adviesrapport is uniek aangezien elke verbouwing of nieuwbouw zijn eigen specifieke eisen heeft.


Wat wordt bedoeld met technieken en materialen?

Technieken hebben betrekking tot installaties, bijvoorbeeld verwarming (eventueel koeling onder de vorm van airco), sanitair warm water en het ventilatie systeem. Hier kan ook hernieuwbare energie onder geplaatst worden. De keuze in technieken speelt een grote rol aangezien zij enerzijds de behoefte aan elektriciteit en gas dienen te beperken, anderzijds kunnen zij instaan voor natuurlijke energie-opwekking. Bij het ventilatie systeem komt dan weer een gezonde aan- en afvoer van lucht kijken.

Materialen hebben betrekking tot de gebouwschillen, dit komt neer op vloeren, muren, daken, glas, ramen en deuren, isolatie en dergelijke meer. Materiaalkeuze speelt een grote rol aangezien zij de energieverliezen tot een minimum moeten beperken.


Wat is de volgende stap?

Op basis van het adviesrapport kunnen we voor u de startverklaring indienen.

———-

Meer informatie over de EPB-eisen vindt u terug op de site van Energiesparen.be.