EPB-aangifte

De EPB-aangifte is een bewijs van de gerealiseerde werken dat bij de overheid wordt ingediend. In de aangifte beschrijven we als EPB-verslaggever de conformiteit van uw woning inzake de EPB-eisen. Dit gebeurt op basis van vaststellingen ter plaatse, facturen, foto’s, meetrapporten van de installateur en dergelijke meer. Voor de berekeningen gebruiken we het softwarepakket van de Vlaamse overheid.

Bij een nieuwbouw woning of ingrijpende energetische renovatie ontvangt u standaard het EPC (energieprestatiecertificaat).


Wat als u niet kunt aantonen dat u aan EPB-eisen voldoet?

Door omstandigheden is het soms onmogelijk om de juiste stavingsstukken te verzamelen (bijvoorbeeld bij een faillissement van een aannemer). Indien u tijdens de werken geen stavingsstukken hebt verzameld, is het niet mogelijk om sommige geplaatste materialen aan te tonen.

Het softwarepakket waar we als EPB-verslaggever gebruik van maken, voorziet in veel technieken en materialen een waarde bij ontstentenis. Dit is een veilige waarde waarmee de verslaggever altijd mag rekenen. U zal hier echter niet altijd een goede energieprestatie mee bereiken of zelfs niet meer aan de eisen voldoen.

Er zijn helaas bepaalde zaken waar geen waarde bij ontstentenis kan voorzien worden, bijvoorbeeld de dikte en het type van een isolatiemateriaal. In dat geval moet de verslaggever uitgaan van de slechtste situatie: er is geen isolatie aanwezig.

Schenk daarom voldoende aandacht aan het verzamelen van de nodige stavingsstukken in alle fasen van het bouwproces.


Wat als u enige tijd geleden reeds nieuwe technieken hebt geplaatst?

Dit is een veel voorkomende vraag.

U installeerde bijvoorbeeld enkele jaren geleden een gloednieuwe centrale verwarmingsketel. Toch beslist u na verloop van tijd uw woning volledig onder handen te nemen in het kader van een ingrijpende energetische renovatie. U hebt namelijk vernomen dat u aanspraak kunt maken op een korting op de onroerende voorheffing.

Hierop dient u een bouwaanvraag in.

De regel is zo dat voorafgaande ingrepen aan de bouwaanvraag, zoals in dit geval de CV-ketel, niet worden meegerekend in de EPB-aangifte, zelfs indien u beschikt over een factuur of andere bewijsstukken. Dit betekent dat u niet aan de voorwaarden van een ingrijpende energetische renovatie kunt voldoen onder de huidige omstandigheden.

Informeer u goed vooraleer u enige ingrepen plant in uw woning, dit kan u onaangename verrassingen besparen.


Kunt u werken uitvoeren na de EPB-aangifte?

Ja, mits de aangifte nog niet definitief werd ingediend. Daarom wordt na einde werken steeds een voorlopige aangifte opgemaakt. U kunt desgewenst bijkomende maatregelen treffen indien u nog niet voldoet aan bepaalde eisen of omdat u bv. wenst aanspraak te maken op financiële voordelen. Er dient hoe dan ook rekening gehouden te werken de uiterlijke indieningstermijn.

Nadat de resultaten in de voorlopige aangifte werden overlopen en eventuele aanpassingswerken zijn uitgevoerd, kan de aangifte definitief indienen.

—————

U kunt voor meer info over de geldige bewijsstukken terecht op de site van Energiesparen.be.