Postinterventiedossier

Waarom een postinterventiedossier?

Het postinterventiedossier (PID) van een bouwwerk bevat nuttige informatie voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw.

Aan de hand hiervan kan een eigenaar, huurder, architect of aannemer, bij eventuele verbouwingen, op een eenvoudige manier achterhalen welke de structuren van het gebouw zijn en welke materialen erin verwerkt werden. De eigenaar is verplicht het PID ter beschikking te stellen van de architect en de aannemer(s).

Telkens er na de oprichting van het gebouw werken worden uitgevoerd, moeten die vermeld worden in het PID. Alle wijzigingen moeten op de betreffende plannen worden aangeduid, samen met de naam van uitvoerder. Wanneer u als eigenaar zelf werken uitvoert, bent u verantwoordelijk voor het aanvullen van het dossier.


Wanneer moet een postinterventiedossier opgemaakt worden?

Het PID is verplicht op bouwplaatsen en bij elke verkoop van een woning of appartement:

  • waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001.
  • of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meer aannemers.

Waaruit bestaat een postinterventiedossier?

Het PID bevat op zijn minst:

  • plannen en tekeningen van de structuur van de woning en de aanwezige technische installaties (cv, sanitair, elektriciteit, …)
  • aanduidingen van (ingewerkte) nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, ventilatie, …) en verborgen gevaren.
  • een lastenboek met overzicht van de gebruikte materialen.
  • instructies voor onderhoud, herstelling, verbouwing en ontmanteling van het gebouw en de technische installaties.
  • eventuele aankoopfacturen en garantiebewijzen.
  • de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken of verbouwd.

De plannen en aanduidingen moeten wel overeenkomen met de werkelijke uitvoering van de bouwwerken.


Wie mag een postinterventiedossier opmaken?

Het PID wordt opgemaakt en aangevuld door de veiligheidscoördinator. Op bouwplaatsen met slechts één aannemer is het de opdrachtgever zelf of een door de opdrachtgever aangestelde derde die een vereenvoudigd postinterventiedossier moet opstellen.


Wat zijn de verplichtingen bij een verkoop?

Het postinterventiedossier hoort bij een woning of gebouw. Het moet gedurende de volledige levensduur van het gebouw bij het gebouw blijven, ook na de verkoop.

Wanneer een gebouw, of een deel ervan, van eigenaar verandert, overhandigt de vorige eigenaar het PID aan de nieuwe eigenaar samen met andere documenten die bij het gebouw moeten blijven. Deze overhandiging wordt opgetekend in de akte die de overdracht van het gebouw bevestigt.

Als de verkoper niet over een verplicht PID beschikt (nooit opgemaakt, onvindbaar), dan moet de verkoper het dossier op eigen kosten laten opmaken door een veiligheidscoördinator of architect, ten laatste tegen het verlijden van de akte.

Als de laatste werken nog vóór 1 mei 2001 werden uitgevoerd en er bijgevolg geen PID is opgemaakt, kan de verkoop wel doorgaan. Uiteraard overhandigt de verkoper wel de bestaande plannen, documenten en attesten die bij de woning moeten blijven.