Rioolkeuring

Waarom rioolkeuring?

De kwaliteit van uw private waterafvoer, de manier waarop deze is aangesloten op het openbaar rioleringsnet (of op een gracht) en de hoeveelheid en de kwaliteit van het water dat u afvoert, zijn allen belangrijk in het kader van het milieu.

Daarom is een keuring van uw privéwaterafvoer noodzakelijk.
In de praktijk betekent dit dat er nagegaan wordt of uw privéwaterafvoer volledig gescheiden is.


Sinds wanneer is een rioolkeuring verplicht?

Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht:

  • vóór de eerste ingebruikname.
  • bij belangrijke wijzigingen.
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid (de wettelijke voorschriften), op verzoek van de exploitant.
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein.

Hoe verloopt de keuring?

De keurder controleert volgende zaken:

  • correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
  • correcte aansluiting van de afvoeren van toestellen (toilet, bad,…) op de circuits
  • correcte aansluiting van de afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
  • correcte aansluiting van de infiltratie- en drainagevoorzieningen
  • aanwezigheid van de hemelwaterput, indien verplicht.

U ontvangt bij een positief resultaat een conformiteitsattest dat u dient te bezorgen aan uw gemeente.