Startverklaring

startverklaring

Wat is een startverklaring?

De startverklaring is het bewijs dat de aangifteplichtige een EPB- verslaggever heeft aangesteld en dat hij op de hoogte is van de EPB-regelgeving

Het startverklaringsformulier bevat:

 • de gegevens uit het adviesrapport
 • de gegevens van de aangifteplichtige (bouwheer), de aangestelde EPB-verslaggever en de architect.
 • de startdatum van de werkzaamheden
 • gegevens van het bouwproject 
  • de ligging 
  • de datum van de start van de werken
  • de aard van de werken en de bestemming van het gebouw
  • het beschermd volume en de indeling 


Wat wordt van u verwacht?

Het afgedrukte formulier moet ondertekend en bijgehouden worden door u als bouwheer, door de EPB-verslaggever en de architect.


Mogen de werken starten zonder dit document?

Neen. Het Vlaams Energieagentschap kan op verschillende manieren controle uitoefenen. U kunt bij gebrek aan een startverklaring een aanmaning ontvangen en daaropvolgend een geldboete opgelegd krijgen.

———-

Meer info vindt u terug op de site van Vlaanderen.be.