Veiligheidscoördinatie


Waarom veiligheidscoördinatie?

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moet sinds 2001 een veiligheidscoördinator aangesteld worden. Dit geldt voor zowel de ontwerp- als verwezenlijkingsfase van de werken.


Wat doet een veiligheidscoördinator?

Hij of zij waarborgt de veiligheid op de werf door de volgende stappen te ondernemen:

  • het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan. Hierin worden verscheidene maatregelen omschreven die gedurende de werken moeten nageleefd worden.
  • het opvolgen van de werken door middel van werfbezoeken en het versturen van werfverslagen aan iedere betrokken aannemer.
  • het opstellen van het postinterventiedossier (PID). Hierin worden alle documenten gebundeld die betrekking hebben tot de geleverde werken.

Wanneer moet een veiligheidscoördinator aangesteld worden?

Van zodra tenminste twee aannemers werken uitvoeren op de werf, zelfs al zijn deze personen nooit gelijktijdig op de bouwplaats. Dit betekent dat nutsbedrijven voor gas, elektriciteit, telefonie, … ook als aannemer gelden.


Wie moet een veiligheidscoördinator aanstellen?

Bij werven vanaf 500 m² is de bouwheer of opdrachtgever belast met de aanstelling. De veiligheidscoördinator moet bovendien gecertificeerd zijn met de nodige beroepservaring en aanvullende opleidingen.

Voor werven kleiner dan 500 m² en je bent privépersoon, dan staat je architect in voor de aanstelling en mag deze persoon zelf als veiligheidscoördinator optreden. Wel zijn er eisen naar specifieke beroepservaring en de genoten basisopleidingen.


Hoe sluit men een overeenkomst af?

Dit gebeurt steeds door middel van een schriftelijke overeenkomst. Zo niet zal bij controle door de architect of technische inspectie de werken stilgelegd worden. Bovendien bent u niet verzekerd wanneer zich een ongeval voordoet.