Ventilatiemeting

Wat houdt de ventilatiemeting in?

We meten het volume aan lucht per uur voor:

  • (regelbare) toevoeropeningen.
  • (regelbare) afvoeropeningen.
  • doorstroomopeningen (spleten onder de deuren).
    Kiest u voor een interieur zonder deuren of zijn deze nog niet aanwezig? Dan wordt automatisch voldaan aan de eisen.

De meting wordt gerapporteerd aan het kwaliteitskader. We ontvangen hiervan een certificaat die we ten slotte bij het EPB-dossier voegen.