Veiligheids- en gezondheidsplan

Wat is een VG-plan?

In dit plan worden verschillende aspecten van een project in kaart gebracht om de veiligheid en werkbaarheid van en op de werf te handhaven.

De opdrachtgever en aannemer(s) moeten de risico’s, taken en verantwoordelijkheden correct inschatten. Op basis van het VG-plan moeten zij de nodige maatregelen treffen voorafgaand aan de werken.


Wat zijn de verplichtingen?

Op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen waar meerdere aannemers werken uitvoeren en waar de werken door de wet ingedeeld worden als “van voldoende omvang” of “met verhoogd risico” is het opstellen van een VGM-plan verplicht. De exacte voorwaarden staan omschreven in het koninklijk besluit betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

Het opstellen van een VG-plan is een stap in de goede richting betreffende preventie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De vooropgestelde maatregelen naleven is een noodzakelijke tweede stap om van de werf een veilige werkomgeving te maken.

Een VG-plan dient ook opgesteld te worden wanneer één van de volgende situaties van toepassing is:

  • het project heeft een doorlooptijd van meer dan 30 dagen waarbij minimaal 20 medewerkers (inclusief onderaannemers) actief zijn.
  • het project omvat in zijn geheel meer dan 500 mandagen.
  • de aanneemsom bedraagt meer dan € 350.000.
  • er is sprake van een verhoogd risico.
  • de opdrachtgever vraagt om de opstelling ervan.