Waarom EPB-verslaggeving?

Wenst u meer info over de algemene werking van EPB-verslaggeving?

Volg dan deze link.


Waarvoor staat EPB?

EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’.

Kort gezegd wenst de overheid bestaande en nieuwe gebouwen energiezuinig(er) te maken. We spreken bij het verwerken van EPB over een EPB-studie of -verslaggeving, er dient namelijk een erkend verslaggever aangesteld te worden.

Hieronder beantwoorden we enkele veelvoorkomende vragen. Wenst u over te gaan tot het inhoudelijke aspect van de EPB-verslaggeving, dan kan u van start gaan bij het adviesrapport.


Welk voordeel behaalt u met EPB-verslaggeving?

Het investeren in energiebesparende maatregelen vertaalt zich in een lagere energiefactuur.

Aan deze regelgeving zijn eisen gekoppeld, maar kunnen evengoed financiële voordelen verleend worden. Op deze site van Vlaanderen.be kunt u nagaan voor welke premies u in aanmerking komt.


Is EPB op u van toepassing?

EPB is verplicht bij alle werkzaamheden aan gebouwen:

  • die kaderen in een vergund geheel waarvoor een vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006 
    en waarvoor de medewerking van een architect vereist is.
  • én die verwarmd of gekoeld worden. Voor bouwaanvragen vanaf 2014 wordt elk gebouw (uitgezonderd industrie en landbouw) waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen of hun vrije tijd doorbrengen altijd beschouwd als verwarmd of gekoeld ook al is dit niet noodzakelijk het geval.

Bovendien hangen deze eisen af van:

  • de bestemming van het gebouw (wonen, winkels, sporthal, …)
  • de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie of ingrijpende energetische renovatie)
  • het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of de melding.

Met welke eisen moet u rekening houden?

Vele mensen kennen het E-peil of energiepeil, een algemene maatstaf voor de energieprestatie van een woning. Hoe lager het getal, hoe beter de score. Zelfs onder 0 is mogelijk.

We verduidelijken graag verschillende eisen in het kader van de EPB-verslaggeving in het adviesrapport.