Werfbezoeken

Wanneer moet de veiligheidscoördinator aanwezig zijn op de werf?

Bij een gemiddelde woning zijn de volgende kritieke fases:

  • opstart, werfinrichting, plaatsen van kranen.
  • afbraakwerken, graafwerken bv. kelderruimtes, putten en sleuven dieper dan 1m20.
  • werken vanaf 2 meter hoogte: metselwerk, leggen van de welfsels, platen
  • dakwerken

Wat gebeurt er na een werfbezoek?

Na ieder bezoek wordt een werfverslag opgemaakt. Inhoudelijk worden alle aandachtspunten opgesomd met betrekking tot de huidige en toekomstige werken. We bespreken zowel de positieve zaken op uw werf, maar ook de gevaarlijke situaties die moeten aangepakt worden.

Dit verslag wordt aan de bouwheer, architect en iedere betrokken aannemer bezorgd.