Postinterventiedossier

Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier (PID) bevat alle nuttige documentatie om latere interventies aan de bouwwerken soepel te laten verlopen. Zo kan op een eenvoudige manier achterhaald worden welke structuren en materialen er gebruikt zijn. Dit dossier wordt bij verkoop ook door de notaris opgevraagd en bevat belangrijke documenten zoals de plannen, materiaalgegevens met hun technische fiches, facturen, As-built plannen en eventueel nog verschillende keuringen. Het dossier is zo opgebouwd dat dit nadien nog kan worden aangevuld door de persoon die latere werken uitvoert.

Het kan gebeuren dat tijdens de werken geen veiligheidscoördinator werd aangesteld. Ook in dat geval kunnen wij na de feiten nog het verplichte dossier opmaken zodat de akte verleden kan worden.

Postinterventiedossier prijs

De prijs varieert naargelang de omvang van het project. Daarom is het belangrijk bij de offerteaanvraag steeds volgende gegevens te vermelden:

  • Aard van het bouwwerk (verbouwing, nieuwbouw)
  • Vermoedelijke duur van de werken