Blowerdoortest

Wat is een blowerdoortest?

Bij een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van een woning of gebouw gecontroleerd. We stellen het gebouw bloot aan over- en onderdruk. Het volume lucht dat op dat moment ontsnapt of infiltreert geeft de luchtdichtheid aan.


Hoe interpreteert men de resultaten?

Hoe beter de luchtdichtheid, hoe minder sterk ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Dit zorgt immers voor warmteverlies. Een blowerdoortest kan zodoende een zeer positieve invloed hebben op het E-peil. U ontvangt na afloop een conformiteitsattest en meetrapport.

Daar een blowerdoortest een positieve invloed kan hebben op het E-peil, is het belangrijk dat deze test uitgevoerd wordt voorafgaand aan de EPB-aangifte.


Passiefhuiscertificaat

Indien u een passiefhuiscertificaat wilt behalen, is een blowerdoortest verplicht. Er mag bij een passiefhuis maximaal 0,6 maal het volume van de woning aan lucht per uur ontsnappen of binnendringen. Dit is veel strenger dan bij een ander type woning.