veiligheidscoördinatie

Is veiligheidscoördinatie verplicht?

Veiligheidscoördinatie is verplicht als er twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens op de werf aan de slag zijn. Dit zowel in de ontwerpfase als tijdens de werken zelf. Men maakt dan ook een onderscheid tussen de veiligheidscoördinator ontwerp en de veiligheidscoördinator verwezenlijking. Beide functies kunnen wel door dezelfde persoon worden uitgevoerd.

Wat houdt de veiligheidscoördinatie in?

De veiligheidscoördinator ontwerp detecteert de risicovolle elementen en stelt een veiligheids- & gezondheidsplan (V&G-plan) op. Daarin staan alle maatregelen die genomen dienen te worden. De veiligheidscoördinator dient ook het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek te openen.

De veiligheiscoördinator verwezenlijkingen voert werfbezoeken uit en controleert of alle veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Dit wordt bijgehouden in het dagboek. Het werfverslag wordt aan de architect, bouwheer en alle aannemers bezorgd. Verder dient de veiligheidscoördinator het postinterventiedossier en het V&G-plan verder aan te vullen.

Aanstelling van de veiligheidscoordinator

Bij kleine bouwwerken (<500m) dient de architect een veiligheidscoördinator aan te stellen. Meestal is dit voor rekening van de bouwheer. Beide partijen ondertekenen dan ook de overeenkomst met de veiligheidscoördinator. In praktijk blijkt echter heel vaak dat het de bouwheer is die op zoek gaat naar de veiligheidscoördinator.

Prijs veiligheidscoördinatie

De kosten voor de veiligheidscoördinatie zijn afhankelijk van de omvang, de aard en de duur van de werken. Gelieve bij een offerteaanvraag daarom steeds de plannen toe te voegen én volgende gegevens te vermelden:

  • aard van het bouwwerk (nieuwbouw, verbouwing, …);
  • vermoedelijke duur van de werken.

Nuttige links

Brochure van de federale overheidsdienst over veiligheidscoordinatie: De aanstelling van veiligheidscoördinatoren

Reglementering veiligheidscoordinator op tijdelijke en mobiele werkplaatsen: Reglementering op tijdelijke en mobiele werkplaatsen